For More Information, Call Us Today!

(770) 415-1244

Meet Our Team

Som Dalamon

Chief Executive Officer

Originally from Laos, Som has been living in Atlanta since 1981. He is known among his community as a man of great integrity and honesty. He is dedicated to providing personalized home care for the elderly and disabled people throughout Atlanta and its surrounding areas.

While attending school, he worked part-time, providing private duty care for the elderly in communities in Atlanta. Following his graduation from Georgia Institute of Technology with a Bachelor’s and Master’s degree in Industrial Engineering, he was offered various positions at large companies involved in the design and manufacturing of OEM parts for automotive industries for over 20 years.

Later on in his career, an opportunity arose where his professional and personal qualities were required – providing home care services for seniors. Som was quick to recognize and answer his calling. As a result, he laid the foundation of Omega Home Care Services in 2013.

To ensure that Som and his team are able to provide clients and their families with the best care and expertise, all members of his staff go through a comprehensive course that’s focused on the health, well being, and social aspects of providing care services for the aging, which has earned him and his staff a distinction within the niche industry. Som and his staff are also certified dementia caregivers and Alzheimer’s caregivers, and they understand what’s required to ensure seniors and their families are safe and comfortable.

Som’s compassion and dedication to his dream, and his skilled and knowledgeable team of professional caregivers, nurses, and administrative personnel are able to provide an exceptional level of services that are tailored to the needs of the individuals.

Language:  Laotian, Thai, English

_____

Vietnamese Version:

Tiểu Xử của  Som Dalamon

Giám Đốc Điều Hành

 • Xuất thân từ Lào, Som sống ở Atlanta từ năm Ông ta được biết đến trong cộng đồng này như một người đàn ông chính trực, thật thà và trung thực.  Ông tận tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia cá nhân cho các quý vị Cao Niên và người tàn tật xuyên qua Atlanta và các vùng lận cận.
 • Trong khi còn đi học ông làm việc bán thời gian chăm sóc nghiã vụ tư nhân và nhiệm vụ riêng của ông là cho các quý vị Cao Niên tại cộng đồng ở Atlanta. Sau khi tốt nghiệp từ Đại Học Georgia Tech với bằng Cử Nhân và Cao Học Kỹ Thuật Công Nghiệp. Ông đã được tham gia các vị trí khác nhau tại các công ty lớn liên quan đến việc thiết kế và sản xuất (Thực Thiết Bị Sản Xuất) phụ tùng cho ngành công nghiệp Ô Tô trong hơn 20 năm.
 • Sau này trong sự nghiệp của mình một cơ hội đã nảy sinh trong đó những phẩm chất chuyên nghiệp và cá nhân của ông ta được yêu cầu- Cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia cho các quý vị Cao Niên. Do đó, ông đã đặt nền tảng sáng lập (OMEGA) chăm cóc tại gia vào năm 2013.
 • Để đảm bảo rằng, Som và đội ngũ (OMEGA) của ông ta có thể cung cấp cho khách hàng và gia đình họ có sự chăm sóc và chuyên môn tốt nhất, các thành viên của đội ngũ (OMEGA) của ông ta đã trải qua một khóa học toàn diện tập trung vào các khía cạnh sức khỏe, hạnh phúc và xã hội trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc lão hóa, đã mang lại cho ông và nhân viên của mình khác biệt trong ngành công nghiệp thích hợp. Som và nhân viên của ông ta cũng đã được nhận và những người chăm sóc bệnh chứng Mất Trí và họ hiểu những gì cần thiết để đảm bảo các quý vị Cao Niên và gia đình họ được an toàn và thoải mái.
 • Lòng trắc ẩn của Som và sự cống hiến cho giấc mơ của ông ta, và đội ngũ (OMEGA) chuyên gia chăm sóc, y tá và nhân viên quản trị hành nghề và có kiến thức của ông ta có thể cung cấp một dịch vụ có mức độ hiếm có khác thường phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

Ngôn Ngữ Thông Thạo: Tiếng Lào, Tiếng Anh

Wah Liu

Vice President, Business Development

With a professional background as a real estate investor / restaurant operator, Wah’s passion for being in the food services industry transcended to serving people, and more specifically, the elderly. Wah has been a passionate advocate for the importance of elderly care and building strong Vietnamese communities. He is passionate about providing personal care and companion care for the elderly and disabled so that they can remain at home for as long as possible, avoiding having to live in a nursing home.

Wah graduated from St. Paul Technical Institute with a degree in Social Media Marketing. He owned a family-operated restaurant for over 30 years, and knows, first hand, the importance of caring for people, regardless of their age.

While Wah is no longer involved in his family business, his passion is now to take that model of caring and compassion, and apply it to providing personal care and companion care for the elderly and disabled. He is the co-founder of Omega Home Care Services and is fully committed to delivering an exceptional level of quality and personal care to his clients.

He is flexible and very accommodating when it comes to providing personal care for the elderly and disabled. His clients are very comfortable to contact him day or night, and Wah never shies away from taking the extra mile when it comes to making sure his clients are properly cared for and comfortable. Furthermore, Wah is extremely passionate and dedicated to his profession. He is committed to continuing his passion, which is to work with the elderly and disabled, providing them with expert elderly care and companion care for years to come.

Wah also believes that sharing is caring, which is why he remains active in his community. He regularly volunteers for various Vietnamese non-profit organizations and communities.

Language:  Vietnamese, Cantonese, English

_____

Vietnamese Version:

Tiểu Xử về Hòa Liu

Phó Chủ Tịch Phát Triển Kinh Doanh

 • Với một nền tảng chuyên nghiệp như nhà đầu tư, nhà điều hành bất động sản. Niềm đam mê của Hòa trong việc phục vụ thực phẩm và ngành công nghiệp đã vượt lên để phục vụ mọi người đặc biệt hơn. Hòa là một người ủng hộ nhiệt tình cho tầm quan trọng việc chăm sóc các quý vị Cao Niên và xây dựng các cộng đồng Việt Nam mạnh mẽ.  Ông ta rất nồng nhiệt, say đắm về việc chăm sóc cá nhân và chăm sóc đồng hành cho các quý vị Cao Niên và các Khuyết Tật để họ có thể ở tại gia càng lâu càng tốt, tránh xa sinh sống trong viện dưỡng lão.
 • Hòa tốt nghiệp Kỹ Thuật St. Paul với bằng Thiết Thị về Truyền Thông Xã Hội. Ông ta sở hưũ một nhà hàng do gia đình điều hành trong hơn 30 năm và biết tầm quan trọng của việc chăm sóc mọi người bất kể tuôỉ tác của họ.
 • Trong khi Hòa không còn tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, giờ đây niềm đam mê của ông ta là lấy người giương mẫu hình tốt chăm sóc và lòng trắc ẩn đó và áp dụng nói vào việc chăm sóc cá nhân và chăm sóc cho các quý vị Cao Niên và Tàn Tật. Ông là người đồng sáng lập các dịch vụ chăm sóc tại gia của OMEGA và hoàn toàn cam kết cung cấp có độ cao đặc biệt về chất lượng và chăm sóc cá nhân cho khách hàng của mình.
 • Ông ta rất linh hoạt và sẵn lòng giúp đỡ đến chăm sóc cá nhân, các quý vị Cao Niên và các Tàm Tật. Khách Hàng của ông ta rất thoải mái để liên lạc với ông ta Ngày hay Đêm.  Và Hòa không bao giờ trốn tránh/ tránh xa việc thường khi cần phải đảm bảo khách hàng của mình được chăm sóc đúng cách và thoải mái.  Hơn thế nữa Hòa rất cực kỳ đam mê và tận tâm với nghề nghiệp của mình. Ông ta cam kết vẫn tiếp tục niềm đam mê của mình.  Ông ta cam kết rằng sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình, đó là làm việc với các quý vị Cao Niên và các quý vị Khuyết Tật cung cấp cho sự chăm sóc chuyên gia trong nhiều năm tới.
 • Hòa cũng tin rằng chia sẽ là quan tâm, đó là lý do tại sao ông vẫn ở trong cộng đồng của mình.  Ông ta thường xuyên làm tình nguyện viên cho các tổ chức và cộng đồng phí lợi của người Việt Nam tại Atlanta Georgia.

Ngôn Ngữ Thông Thạo: Tiếng Việt Nam, Tiếng Qủa Đông, Tiếng Anh

Nhung Dang

Vice President, Client Consultant

Nhung attended DeKalb College, GA in 1996 where she studied Business and Accounting.  This provided her a solid foundation for starting a successful family owned and operated Nail Salon business for over 20 years and later she sold the business to another investor.  In 2013, she continued her education by taking up specialized courses to become a licensed health and life insurance professional and was quickly endorsed by the community for her offering and for helping the elderly enrolling in Medicare Advantage Plans.  She was recognized several years in a row as the top agent for writing the most Medicare Advantage policies.

Nhung is well known and highly trusted woman among the Vietnamese community due to her passion in providing high level of service for the community.  She is committed for the long terms in this profession to help the elderly and disabled individuals enjoying their quality of life at home and in the community environment for as long as possible, avoiding having to live in a nursing home. 

Nhung is loved by the community because of her ongoing support and active contribution to various non-profit organizations.  In addition to her volunteering service, she enjoys cooking, traveling, and spending time with family and friends.

Language: Vietnamese, English 

Lanney Liu

Director, Human Resources/Billing

Lanney holds a Bachelor’s in Healthcare Management. As an entrepreneur, Lanney led the ideation, development, and launch of a successful hair salon for many years and worked as a Professional Hair Stylist. This versatility has provided Lanney with a bird’s eye view of client requirements.

Over the years, Lanney fostered a life-long ambition of providing personal care services to elderly people in the comforts of their home. Lanney is excited to pursue her dream of helping others live their lives to the fullest as they step into their twilight years. Lanney conducts herself in a friendly and fun manner, inspiring others around to become the best version of themselves. She is fully dedicated to serving the elderly for many years to

come.  When Lanney is not busy helping others, she spends her free time in the company of her family and friends.

Language:  Laotian, Mandarin, Hmong, Thai, Vietnamese, English

_____

Vietnamese Version:

Tiểu Xử về Lanney Liu

Giám Đốc Nguồn Nhân Lực 

 • Lanney có bằng Cửu Nhân Quản Lý chăm sóc sức khỏe, và Kế Toán. Là một doanh nhân, Lanney đã lãnh đạo ý tưởng, phát triển và ra mắt một tiệm làm tóc thành công trong nhiều năm và làm chuyên gia tạo Mẫu Tóc.  Tính linh họat này đã cung cấp cho Lanney có các yêu cầu trong cập mắt của khách hàng.
 • Trong những năm qua, Lanney đã thúc đẩy dịch vụ chăm sóc lâu năm cho các quý vị Cao Niên trong gia của họ. Lanney rất vui mừng khi thực hiện ước mơ của mình là giúp đỡ những người khác hết mình khi họ bước vào tuổi hai mươi.  Lanney cư sử chính bản thân mình rất thân thiện, cởi mở, vui vẻ, gây được thiện cảm, với những người khác xung quanh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.  Cô ta hoàn toàn tận tâm phục vụ các quý vị Cao Niên trong những năm tới.  Khi Lanney không bận giúp đỡ người khác, Cô dành thời gian ở công ty của bạn bè và gia đình. 

 Ngôn Ngữ Thông Thạo:  Tiếng Lào, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Mông, Tiếng Thái, Hiểu Được Tiếng Việt, Tiếng Anh

Naly Dalamon

Director, Payroll

Naly loves to provide elderly people with a high quality of life. She has a background as an Interior Designer and also works in the Payroll and Billing department of a prestigious company. During college in Spartanburg, SC, Naly took up Accounting, Culinary, and Interior Design courses.

Naly is a committed professional with experience in providing care for the elderly and disabled people. She meticulously solves major issues among her elderly clients due to her detail-oriented mindset that allows her to complete her assignments with impeccable accuracy.

When her mother fell ill, Naly took charge by assisting her with daily activities such as bathing, toileting, manicure, and dental care. Naly has hands-on working experience in a nursing home as part of her CNA training. During her free time, she volunteers at various communities and spreads awareness about her elderly care services. Naly enjoys spending time with family and friends. 

Language:  Laotian, Thai, English

 _____

 Vietnamese Version:

Tiểu Xử về Naly Dalamon

Giám Đốc Lương Bổng

 • Naly yêu thích cung cấp cho các quý vị Cao Niên một cuộc sống chất lượng. Cô ta có nền tảng là một nhà thiết kế nội thất và cũng làm việc trong bộ phận thanh toán Lương Bổng và Hóa Đơn của một công ty có uy tín.
 • Trong thời gian học ở Spartanburg, South Carolina. Naly đã tham gia các khóa học Kế Toán, Lớp Học Ẩm Thực và Thiết Kế Nội Thất.
 • Naly là một chuyên gia tận tâm với kinh niệm trong việc chăm sóc các Cao Niên và các vị Tàn Tật. Cô tỉ mĩ giải quyết các vấn đề làm chủ yếu, quan trọng, trọng đại, hài lòng các khách hàng, các quý vị Cao Niên và người chăm sóc của mình do tự duy định hướng chi tiết cho phép cô hoàn thành nhiệm vụ với độ chính xác không thể chối cãi.
 • Khi Mẹ cô ốm, Naly đã chịu trách nhiệm bằng cách hỗ trợ Mẹ các hoạt động hằng ngày như tắm rửa, làm móng và chăm sóc răng miệng. Naly có kinh nghiệm làm việc tại một viện dưỡng lão trong khóa đào tạo y tá.  Liên kết Điều Dưỡng được chứng nhận của cô.  Trong thời gian rảnh, Cô tình nguyện tại các cộng đồng khác nhau và phổ biến sự nhận thức về các dịch vụ chăm sóc các quý vị Cao Niên của mình.  Naly thích dành thời gian với gia đình và bạn bè.

 Ngôn Ngữ Thông Thạo:  Tiếng Lào, Tiếng Thái, Tiếng Anh

Anna Yu

Account Manager

Anna graduated from Lagrange College with a bachelor’s in Biology with concentration in Psychology. She has professional experience in customer service, retail, and health care for over 12 years. With such an array of experiences, she is well-rounded, and well equipped to handle all scenarios. 

Anna is dedicated in providing top quality service and delivering white glove treatment to all those around her!  Her skills in critical thinking, customer service, and hard work ethic have reflected a positive impact on her business endeavors and in others around her. She has been acknowledged countless times for her excellence in service and has even been featured in her company newsletter and local news! 

During her free time, Anna enjoys spending her time with her family (including 2 shiatzus) and friends.  You can find her gardening or even participates in 5Ks that help fund great causes, such as local animal shelters.

We are proud to have such a talented and driven individual on the team!

Language: English, Korean

_____

Vietnamese Version:

Tiểu Xử về Anna Yu

Quản Lý Tài Khoản

 • Anna tốt nghiệp trường LaGrange College với bằng Cử Nhân Viên Học với chuyên nghành vạn vật Học, Tâm Lý Học. Cô có kinh nghiệp về Dịch vụ Khách Hàng bán lẽ và chăm sóc sức khỏe trong hơn 12 năm với nhiều kinh nghiệm như vậy.  Cô ta có nhiều khả năng và được trang bị tốt để xử lý mọi bối cảnh.
 • Anna chuyên cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu và cung cấp dịch vụ điều trị găng tay trắng cho tất cả những người xung quanh kỹ năng, tự duy phản biện dịch vụ khách hàng và đạo đức làm việc chăm chỉ của cô ta đã phản ảnh tác động tích cực đến nỗ lực kinh doanh của cô và những người khác xung quanh cô. Cô đã được công nhận vô số cho sự xuất sắc của mình trong dịch vụ và thậm chí đã đựơc đặc trong bản tin công ty và tin tức địa phương.
 • Trong thời gian rảnh rỗi Anna thích dành thời gian cho gia dành (bao gồm hai chó Shih Tzu)

Bee Morris

Community Outreach Manager

With a professional background in business administration, Bee’s passion transcends the service industry. As a community outreach manager, Bee strongly believes in delivering an exceptional quality of service and showing genuine compassion towards others.

Bee began her career in the payroll and HR department at American Embassy in Laos, where she showed her commitment towards delivering exceptional service quality and taking part in ongoing professional development.

Bee has been residing in Atlanta, Georgia, since 1976 and graduated from Gwinnett Tech with a degree in

Business Administration.  She retired from DeKalb County after a career that spanned 32 years, during  which time Bee served in the organization in various positions in the departments of law enforcement, roads and drainage, water and sewer, and revenue collection.

While Bee is no longer involved in the service industry, she is committed towards her passion of serving others, which has led her to get involved with various non-profits as a volunteer. She remains active in the community and volunteers at least 2 to 3 times a week at local High Schools and Colleges teaching Martial Arts.  She also competed in the Martial Arts State Championship Competition and won 8 years in a row. 

Bee enjoys socializing, motor cycle riding, gardening, and, of course, volunteering.  She is loved by the community and is known for her contagious smile and friendly disposition towards all whom she meets. Her kind personality makes her an easy person to get along with, which is why people enjoy her company.  She is passionate about helping and educating the elderly and disabled individuals and how home-care programs can enhance their quality of life.

Language: Laotian, English, Vietnamese

_____

Vietnamese Version:

Tiểu Xử Của Bee Morris

Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng 

Với nền tảng chuyên nghiệp trong quản trị kinh doanh, niềm đam mê của Bee vượt qua nghành công nghiệp dịch vụ vì là một cộng đồng, quản lý tiếp cận.  Bee thật là mạnh mẽ trong việc phân định chất lượng dịch vụ đặc biệt và thể hiện lòng trắc ẩn thực sự đối với người khác.

.  Bee bắt đầu có sự nghiệp trong bộ phận biến chế và nhân sự tại Tòa Đại Sứ Mỹ bên Lào, nơi có thể cam kết mình đối với việc cung cấp dịch vụ chất lượng đặc biệt và tiếp tục tham gia vào sự phát triển chuyên nghiệp.

.  Bee đã cư trú tại Atlanta, Georgia từ năm 1976 và tốt nghiệp Gwinnett Tech với bằng Quản Trị Kinh Doanh.  Cô ta đã về hưu từ Dekalb County sau một sự nghiệp kéo dài 32 năm trong lúc này.  Bee phục vụ trong tổ chức, ở nhiều vị trí khác nhau trong các bộ phận của cơ quan thực thi Pháp luật, đường và thoát nước và chất thải và thu nhập ngân sách.

.  Trong khi Bee không còn tham gia vào nghành dịch vụ.  Cô ta vẫn còn say mê phục vụ người khác, điều đó đã khiến cô ấy tham gia vào các hoạt động phí lợi nhuận khác nhau như một tình nguyên viên.  Cô ta vẫn hoạt động trong cộng đồng và tình nguyện ít nhất 2 hay 3 lần một tuần tại các trường trong học và cao đẳng địa phương giảng dạy võ thuật.  Cô cũng hoàn thành cuộc thi Giãi Võ Thuật bang và giành chiến thắng 8 năm liên tiếp.

.  Bee thích hòa mình , việc lái xe mô tô máy, làm vườn và tất nhiên tình nguyện.  Cô được cộng đồng yêu mến và được biết đến với nụ cười để lấy sự thân thiện với tất cả những người cô gặp.  Tình cảnh tốt bụng của cô ta khiến cô trở thành một người dễ hòa đồng, đó là lý do tại sao người thích Bee.  Cô ta nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn các quý vị Cao Niên và người Tàn Tật và làm thế nào trong  các chương trình chăm sóc tại gia có thể năng cao chất lượng cuộc sống của họ được thoải mái hơn.

Ngôn Ngữ Thông Thạo: Tiếng Lào, Tiếng Anh và Hiểu Được Tiếng Việt

Linda Ard

Registered Nurse

With a professional career as a registered nurse spanning over 25 years, Linda has provided responsible nursing care in many capacities. Her years of experience as a RN in a cardiac step-down unit at Memorial Hospital, Chattanooga, Tennessee and a cardiac critical care unit at Piedmont Hospital Atlanta afforded her the right footing into patient care and the need for providing palliative nursing care for patients and the elderly in the home. Her last four years at Piedmont were spent as charge-nurse in the Water’s Pavilion, a 6-suites private/secure unit, with extra amenities and one to one care. Linda also spent several years in private-duty homecare with a focus on ventilator-dependent patients, adult and pediatric.

Apart from being a board-certified registered nurse, Linda has multiple certifications in Basic Life Support, Advanced Cardiac Life Support, a Medical-Surgical Certification, and Cardiac Rhythm Recognition.

Linda remains committed to delivering a superior quality of nursing through in-home care for the disabled and elderly. Because of her friendly personality and almost infectious smile, clients enjoy spending their time with Linda who continues to be dedicated to providing optimal patient care.

Language: English

Walter Simmons

Licensed Practical Nurse

Walter Simmons’ career as a nursing assistant began nearly 20 years ago. Walter was motivated to complete his Associate of Science in Nursing degree and Licensed Practical Nurse qualification from DEKALB Community College, GA. Walter also has advanced certifications of the Red Cross CPR Instructor and Qualified State CNA Instructor.

As a licensed staff nurse, he has provided patient-focused care and has been on the LPN Standard Board that reviews all pertinent information regarding an LPN before making appropriate recommendations. Walter has also had the privilege of being on the Executive Committee of the Shared Governance Sub Councils and an active member of Nurse Practice Council of the Shared Governance.

During his entire nursing career, Walter has demonstrated and maintained a professional working relationship with his colleagues and superiors. Walter remains highly motivated and committed to delivering superior quality healthcare services by encouraging healthcare best practices as a nursing educator.

Language: English

Phimmasone Noy Sengchanh

Client Liaison Manager

Professional bio available soon.

Language: Laotian, English

Office Hours

Monday - Friday: 8am to 5pm

Contact Information

Omega Home Care Services
2295 Parklake DR NE
Fifth Floor, Suite 574
Atlanta, GA 30345

Phone

770.415.1244

Fax

866.712.9757

Email

info@omegaoperation.com

Location